درس ها

درسنامه و گام به گام

درسنامه و گام به گام

قانون لنز

ژوئن 11, 2022
درسنامه و گام به گام

درسنامه و گام به گام

قانون لنز

ژوئن 10, 2022
مسئله های پایانی 

مسئله های پایانی 

قانون لنز

ژوئن 10, 2022
درسنامه و گام به گام

درسنامه و گام به گام

قانون لنز

ژوئن 10, 2022
نیروی گرانشی – صفحۀ 46 الی 49

نیروی گرانشی – صفحۀ 46 الی 49

گام به گام دینامیک

ژوئن 6, 2022
گرانش

گرانش

نیروی گرانشی

ژوئن 6, 2022
گرانش

گرانش

نیروی گرانشی

ژوئن 6, 2022
پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر

پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر

لیزر، ساختار هسته و پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر

ژوئن 6, 2022
لیزر و ساختار هسته

لیزر و ساختار هسته

لیزر، ساختار هسته و پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر

ژوئن 5, 2022
صفحه ۱۲۴ الی ۱۲۶

صفحه ۱۲۴ الی ۱۲۶

گام به گام شمارش

ژوئن 2, 2022
صفحه ۱۱۹ الی ۱۲۴

صفحه ۱۱۹ الی ۱۲۴

گام به گام شمارش

ژوئن 1, 2022
صفحه ۱۱۹ الی ۱۲۴

صفحه ۱۱۹ الی ۱۲۴

گام به گام شمارش

ژوئن 1, 2022
حد در بینهایت 

حد در بینهایت 

حد در بینهایت

می 29, 2022
حد در بینهایت 

حد در بینهایت 

حد در بینهایت

می 29, 2022
تمرین های صفحهٔ ۱۲۰

تمرین های صفحهٔ ۱۲۰

گام به گام بهینه سازی

می 26, 2022
گام به گام صفحهٔ ۱۱۸ و ۱۱۹

گام به گام صفحهٔ ۱۱۸ و ۱۱۹

گام به گام بهینه سازی

می 26, 2022
گام به گام صفحه ۱۱۴ الی ۱۱۷

گام به گام صفحه ۱۱۴ الی ۱۱۷

گام به گام بهینه سازی

می 26, 2022
New Lesson

New Lesson

گام به گام بهینه سازی

می 26, 2022
New Lesson

New Lesson

گام به گام بهینه سازی

می 26, 2022
New Lesson

New Lesson

گام به گام بهینه سازی

می 26, 2022
تمرین های پایان درس دوم (صفحۀ 142)

تمرین های پایان درس دوم (صفحۀ 142)

گام به گام هندسه

می 26, 2022
تمرین های پایان درس اول (صفحۀ 132)

تمرین های پایان درس اول (صفحۀ 132)

گام به گام هندسه

می 26, 2022