فیلم آموزشی گام به گام1 – کار در کلاس1_صفحۀ2 – ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

حجم فیلم: 48 مگابایت