فیلم آموزشی گام به گام 10 – کار در کلاس 1صفحۀ 6 – ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

حجم فیلم: 43 مگابایت