فیلم آموزشی گام به گام 8 – کاردر کلاس 3 صفحۀ 5 – ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

حجم فیلم: 23 مگابایت