فیلم آموزشی گام به گام 7 – کار در کلاس 2 صفحۀ 5 – ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

حجم فیلم: 26 مگابایت