فیلم آموزشی گام به گام 6 – کاردر کلاس 1-صفحۀ 5 – ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

حجم فیلم: 37 مگابایت