فیلم آموزشی گام به گام 2 – کاردر کلاس 2 _ صفحۀ 3 – ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

حجم فیلم: 25 مگابایت