فیلم آموزشی گام به گام 11 – کادر کلاس 2، 3 و 4 صفحۀ 6 – ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

حجم فیلم: 15 مگابایت