فیلم آموزشی چکیده 3 فهرست چکیده – فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیتۀ

در چکیدۀ 3، به اصل پایستگی بار و اصل کوانتیده بودن بار، می‌پردازیم.

حجم فیلم: 21 مگابایت