فیلم آموزشی چکیده 2 فهرست چکیده – فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیتۀ

در این فیلم آموزشی، به شکل خلاصه ولی مفید، روش های باردار کردن اجسام، یعنی مالش، تماس و القاء را یاد می‌گیریم.

حجم فیلم: 28 مگابایت