فیلم آموزشی درسنامه 8 فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

در این فیلم آموزشی، الکتروسکوپ(برق نما) را به طور دقیق بررسی می‌کنیم.

حجم فیلم : 120 مگابایت