فیلم آموزشی درسنامه 8 شناخت حرکت – نمودارها – فیزیک 3

فیلم آموزشی فیزیک 3: فصل 1- حرکت بر خط راست (نمودار)

در این فیلم آموزشی، به ادامۀ شتاب می‌پردازیم.

حجم فیلم : 84 مگابایت