فیلم آموزشی درسنامه 7 فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

در  این فیلم آموزشی، آخرین قسمت از روش های باردار کردن اجسام  یعنی القاء را آموزش داده‌ایم.

حجم فیلم : 106 مگابایت