فیلم آموزشی درسنامه 7 ریاضی 1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

در این فیلم آموزشی،قسمت دوم مبحث بازه را بررسی می‌کنیم.

 

حجم فیلم: 88 مگابایت