فیلم آموزشی درسنامه 6 فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

در این فیلم آموزشی، یکی دیگر از روش های باردار کردن اجسام یعنی تماس را  فرا خواهید گرفت.

حجم فیلم :  121 مگابایت