فیلم آموزشی درسنامه 6 شناخت حرکت – نمودارها – فیزیک 3

فیلم آموزشی فیزیک 3: فصل 1- حرکت بر خط راست(نمودار)

یک مثال آموزشی بسیار مهم در ارتباط با سرعت لحظه‌ای

حجم فیلم : 77 مگابایت