فیلم آموزشی درسنامه 6 ریاضی 1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

در این فیلم آموزشی،قسمت اول مبحث بازه را شروع می‌کنیم.

این مبحث بسیار ساده است ولی با بخش‌های زیادی ترکیب می‌شود.

حجم فیلم: 67 مگابایت