فیلم آموزشی درسنامه 5 فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

در این فیلم آموزشی، یکی از روش های باردار کردن اجسام یعنی مالش را به طور کامل تشریح می‌کنیم.  

حجم فیلم : 72 مگابایت