فیلم آموزشی درسنامه 5 ریاضی 1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

در این فیلم آموزشی،مجموعه‌های اعداد از ریاضی1 را بررسی می‌کنیم.

این بخش اهمیت ویژه‌ای دارد.

حجم فیلم: 126 مگابایت