فیلم آموزشی درسنامه 4 فیزیک 3

فیلم آموزشی فیزیک 3: فصل 1- حرکت بر خط راست(مفاهیم)

حجم فیلم : 117 مگابایت