فیلم آموزشی درسنامه 4 شناخت حرکت – نمودارها – فیزیک 3

فیلم آموزشی فیزیک 3: فصل 1- حرکت بر خط راست(نمودار)

نمودار مکان_زمان – پارت 4

حجم فیلم : 64 مگابایت