فیلم آموزشی درسنامه 4 ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

دراین فیلم آموزشی، مروری داریم بر عمل تفاضل مجموعه‌ها که در ریاضی نهم با آن آشنا شده‌اید.

این بخش، پیش نیاز ریاضی دهم می‌باشد.

حجم فیلم: 51 مگابایت