فیلم آموزشی درسنامه 3 فیزیک 3

فیلم آموزشی فیزیک 3: فصل 1- حرکت بر خط راست(مفاهیم)

حجم فیلم : 151 مگابایت