فیلم آموزشی درسنامه 3 فهرست کولن 1 در فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک 2: فصل1 – کولن1

کولن1 _ پارت3

حجم فیلم: 68 مگابایت