فیلم آموزشی درسنامه 3 شناخت حرکت – نمودارها – فیزیک 3

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1 - هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادلۀ خط)

در این فیلم آموزشی، پارت 3 نمودار مکان_زمان  را آموزش می‌دهیم.

حجم فیلم : 87 مگابایت