فیلم آموزشی درسنامه 3 ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

در این فیلم آموزشی، مروری داریم بر عمل اجتماع مجموعه‌ها که در ریاضی نهم با آن آشنا شده‌اید. این بخش، پیش‌نیاز ریاضی دهم می‌باشد.

حجم فیلم: 53 مگابایت