فیلم آموزشی درسنامه 2 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1 – هندسه تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادله خط)

در این فیلم آموزشی، ادامۀ دستگاه مختصات (پارت 2) را در سطحی پیشرفته تر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حجم فیلم : 98 مگابایت