فیلم آموزشی درسنامه 2 فیزیک 3

فیلم آموزشی فیزیک 3: فصل 1- حرکت بر خط راست(مفاهیم)

در این فیلم آموزشی، به ادامۀ مفاهیم اولیۀ حرکت میپردازیم. در این قسمت تندی متوسط و سرعت متوسط به شما آموزش داده می‌شود.

حجم فیلم : 67 مگابایت