فیلم آموزشی درسنامه 2 فهرست کولن 1 در فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک 2: فصل1 – کولن1

کولن1 _ پارت2

حجم فیلم: 120 مگابایت