فیلم آموزشی درسنامه 2 ریاضی1

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1- مجموعه های متناهی و نامتناهی

در این فیلم آموزشی، مروری داریم بر عمل اشتراک مجموعه‌ها که در ریاضی نهم با آن آشنا شده‌اید. این بخش، پیش‌نیاز ریاضی دهم می‌باشد.

حجم فیلم: 64 مگابایت