فیلم آموزشی درسنامه 19 فهرست کولن 1 در فیزیک 2

فیلم آموزشی ریاضی1: فصل1 - مجموعه‌های متناهی و نامتناهی

در این فیلم آموزشی، مروری داریم بر مفهوم مجموعه که در سال نهم با آن آشنا شده‌اید. این بخش، پیش‌نیاز دهم می‌باشد.

حجم فیلم 120 مگابایت