فیلم آموزشی درسنامه 16 هندسه تحلیلی 1ریاضی 2

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1-هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادلۀ خط)

در این فیلم، پارت پنجم از نوشتن معادلۀ خط را مشاهده می‌کنید که با یک مثال آموزشی بسیار جالب، بیشتر مطالب مربوط به نوشتن معادلۀ خط جمع‌بندی شده است.

حجم فیلم: 55 مگابایت