فیلم آموزشی درسنامه 12 فیزیک 1

فیلم آموزشی ریاضی2: فصل1 - هندسۀ تحلیلی1 (دستگاه مختصات و معادلۀ خط)

در این فیلم آموزشی، خط‌های عمود بر هم  بصورت حرفه‌ای آموزش داده‌ شده است.

این مبحث، فوق‌العاده مهم است.

حجم فیلم : 92 مگابایت