فیلم آموزشی درسنامه 12 شناخت حرکت – نمودارها – فیزیک 3

فیلم آموزشی فیزیک 3: فصل 1- حرکت بر خط راست (نمودار)

حجم فیلم : 77 مگابایت