فیلم آموزشی درسنامه 10 شناخت حرکت – نمودارها – فیزیک 3

فیلم آموزشی فیزیک 3: فصل 1- حرکت بر خط راست (نمودار)

حرکت تند شونده و کند شونده را در این قسمت از نمودارها آموزش می‌دهیم.

حجم فیلم : 94 مگابایت