فیلم آموزشی درسنامه 1 فیزیک 3

فیلم آموزشی فیزیک 3: فصل 1- حرکت بر خط راست(مفاهیم)

 این فیلم آموزشی، شروع فصل 3، حرکت بر خط راست می‌باشد. در این قسمت مفاهیم اولیه‌ای مانند مسافت و جابجایی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حجم فیلم : 74 مگابایت