فیلم آموزشی درسنامه 1 فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک2: فصل1- مفاهیم اولیۀ الکتریسیته

در این فیلم نگاهی دقیق به ساختار اتم می‌اندازیم و با بارهای الکتریکی آشنامی‌شویم.

حجم فیلم : 99 مگابایت