فیلم آموزشی درسنامه 1 فهرست کولن 1 در فیزیک 2

فیلم آموزشی فیزیک 2: فصل1 – کولن1

کولن1 _ پارت1

حجم فیلم: 117 مگابایت